על מגע ואהבה - סיפור יפני


אישה אחת, מומוקו שמה, הגיעה למרפא המקומי וביקשה ממנו שיקוי שימית את חמותה.
נתן לה המרפא בקבוקון קטן והורה לשים כל יום שתי טיפות בתה שלפני השינה,
תוך עיסוי החמות -5 דקות על מנת שייספג הרעל טוב יותר.
הלכה הכלה המרוצה לביתה והחלה מבצעת בדבקות את מלאכת ההרעלה.
לאחר ימים אחדים התארך לו העיסוי לשבע דקות ולעשר דקות תוך שהן משוחחות ומצחקקות זו עם זו.
לאחר שבועיים הגיעה מומוקו בריצה אל המרפא ואמרה לו: "הוי לי ולמה שעוללתי!מוכרח אתה לתת לי שיקוי שיבטל את זה הקודם! אין אני רוצה לאבד אדם נפלא ואהוב זה.
"תוך שהוא מחייך לעצמו, הרגיע המרפא את מומוקו, רקח לה שיקוי חדש ושילח אותה לדרכה.
היו אלה אותם מים צבועים שרקח לה בראשונה.
ידע היטב המרפא את סוד קסמו של המגע. אפרתה בנור L.Ac | ליווי ויעוץ זוגי | מיניות קשובה | כתיבה יוצרת