דרך המשי - צרויה להב

בוא נעבור בדרך המשי
דרך קירות התוך
בוא נטביע את כל הקושי
בכל אגמי הרוך -

גוף בתוך גוף, בתוך גוף
חוֹם בתוך חוֹם בתוך חוֹם
ציפור מתרוממת לעוף
אישה נשברת בי פתאום.